Sklady a haly Piešťany prenajom

Okres PIEŠŤANY * Hľadáme vhodný objekt pre výrobu a skladovanie

Piešťany

Hľadáme vhodný objekt – celkom cca 500m2 pre keramickú výrobu - z toho časť pre hlavnú výrobu a pece, administratíva, príručný sklad, zázemie, technická časť.**Ponúknite**...